Podijeli objavu

RESOCIJALIZACIJA
Apstinencija lako uspostavlja, ali se teško održava, naročito u sredini u kojoj je ovisnički put započet. Nakon što ovisnici prođu program liječenja u koji je uloženo velik trud, vrijeme i novac, uglavnom se pri povratku u zajednicu nađu na “brisanom prostoru”. “Naime, poznato je da se ovisnici vrlo često nakon završenog liječenja ne mogu uspješno uklopiti u društvenu sredinu zbog niza razloga, a jedan od njih je javno mišljenje o problemu ovisnosti o drogama, koje cijelu ovisničku populaciju marginalizira, stigmatizira i isključuje iz radne i školske sredine. Potpora obitelji također u velikom broju slučajeva nije zadovoljavajuća.” (Projekt resocijalizacije Vlade RH). Osim što se nakon rehabilitacije vraćaju u sredinu u kojoj su se formirali kao ovisnici, nemaju adekvatno razvijene socijalne relacije, najčešće nisu dovoljno kvalificirani da bi konkurirali na tržištu rada što rezultira nezaposlenošću i velikom količinom slobodnog vremena što vodi u dokolicu i manjak motivacije za održavanje apstinencije. Krhka psihička struktura liječenog ovisnika za koju je specifičan “nizak prag tolerancije na frustraciju” nerijetko se slama pod navedenim pritiscima, te se i nakon uspješno završene rehabilitacije velik broj ovisnika “upada u recidiv” i ponovno vraća drogama i ovisničkom stilu življenja. Zbog toga je potrebno osigurati što širu i sveobuhvatnu ponudu resocijalizacijskih sadržaja koji nude intenzivnu psiho-socijalnu potporu, kako bi se ovim osobama osigurala mogućnost resocijalizacije i aktivnog uključivanja u zajednicu. “Pod resocijalizacijom u najširem smislu podrazumijevamo bilo koji oblik društvenog uključivanja i afirmacije kroz različite aktivnosti vezane za sport, kulturu, rada i drugih društvenih djelatnosti”. (Projekt resocijalizacije Vlade RH)
Program resocijalizacije udruge ANST-1700 uključuje sljedeće aktivnosti
CIJELODNEVNI PROGRAM RADNO-OKUPACIJSKE TERAPIJE
Svakim radnim danom od 8:00-20:00 odvijaju se radne aktivnosti u Likovnoj radionici i Radionici za izradu okvira za slike. U radionicama zainteresirani korisnici mogu naučiti različite likovne tehnike izražavanja, izradu unikatnih predmeta, suvenira, obrađivati drvo, staklo i sl. Edukacija u izradi okvira za slike podrazumijeva : vrste stakla, rezanje stakla, rad s alatima, kompoziciju slike i okvira, vrste paspatua, vrste okvira, mjerenje, dimenzioniranje, rad sa strojevima… Vrijeme sudjelovanja u radionicama nije ograničeno, a preporučujemo svakodnevno dolaženje. Nikakvo predznanje niti osobiti talent nisu potrebni.
SAVJETOVALIŠTE
U Savjetovalištu provodimo usluge informiranja, edukacije, savjetovanja i motiviranja korisnika vezanih uz ostvarivanje prava na zapošljavanje, prekvalifikaciju, doškolovanje u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb. Metode rada su: MOVE, NLP, motivacijski razgovori, poticanje, podrška, percepcija mogućnosti kroz prizmutrud-izvedba-nagrada, informiranje o Projektu resocijalizacije, objašnjavanje Protokola postupanja, uspostavljanje inicijalnog kontakta korisnika i koordinatorice Projekta u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, dogovaranje termina za prvi dolazak na HZZZ, motivacijski razgovori za odabir deficitarnog zanimanja na tržištu rada, inicijalni kontakt s Centrom za socijalnu skrb, motiviranje na doškolovanje… Voditeljica Savjetovališta je Josipa Tomašević, dipl.teol., uz asistenciju Nikše Džanka, liječenog ovisnika.
GRUPNA TERAPIJA – GRUPA SAMOPOMOĆI
Individualna i grupna psiho-socijalna podrška metodom razgovora s ciljem unaprjeđenja tehnika i vještina aktivnog slušanja, poticanje na samoprocjenu vlastitog ponašanja, socijalnih i emotivnih vještina, izgrađivanje i održavanje samopoštovanja, upravljanje emocijama, izgrađivanje i održavanje odnosa kroz ohrabrivanje, podržavanje, povjerenje, poštovanje, toleranciju, kompromis… Na grupnoj terapiji sudjeluju liječeni ovisnici i ako je moguće članovi njihovih obitelji. Grupa se sastaje dva do tri puta tjedno po dva sata. Voditelji grupe su educirani liječeni ovisnici uz asistenciju Josipe Tomašević dipl. teol i Jasminke Šarić dr.psih.
INFORMATIČKA EDUKACIJA
Edukacija u osnovnom informatičkom opismenjavanju provodi se u manjim grupama po 3-5 osoba. Trajanje informatičkog tečaja ovisi o brizini napredovanja i individualnim potrebama polaznika.
ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA
Izleti, druženja, odlasci u kino, na izložbe, koncerte, u kazalište i sl.
TRENING KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA
Odnosi se na unaprijeđenje verbalne,neverbalne i pisane komunikacije, a osmišljen je prvenstveno kao trening savladavanja vještina potrebnih prilikom aktivnog traženja zaposlenja, dakle: pisanja zamolbe i životopisa, pripreme za razgovor s potencijalnim poslodavcem, telefonska komunikacija…
RESOCIJALIZACIJA
Cilj svake resocijalizacije je uspostava trajne apstinencije, uključivanje u različite društvene procese i u konačnici zapošljavanje. Ovisno o vrsti tretmana u koji je ovisnik uključen ili je na odsluženju zatvorske kazne, potreban je različit pristup tijekom resocijalizacije. Ovisnici koji su u tretmanu terapijskih zajednica, prema svim istraživanjima, tijekom rehabilitacije radikalno mijenjaju odnos prema radu, novcu i zadovoljstvu životom gotovo u svim aspektima, dok je s druge strane značajka ovih osoba dugotrajna izolacija u mikrokozmosu terapijske zajednice. Ovim osobama potrebno je odmah po izlasku iz terapijske zajednice omogućiti kontinuitet rada kojeg su imali u zajednici uz naglašeno osnaživanje socijalnih kompetencija kako bi se postepeno uključivali u zajednicu i u konačnici pronašli zaposlenje. Osobama koje su u sustavu izvanbolničkog liječenja potrebno je poticati na mjenjanje životnog stila koji uglavnom uključuje pasivnost i nezainteresiranost za uključivanje u društvena zbivanja, materijalna ovisnost o sustavu socijalne skrbi, nekvalificiranost za potrebe na tržištu rada. Ove osobe potrebno je intenzivno motivirati za uključivanje u program dnevnih radnih aktivnosti, zatim za prekvalifikaciju i doškolovanje i aktivno traženje zaposlenja. Ovisnicima koji su na odsluženju zatvorske kazne potrebno je pristupiti prije završetka zatvorske kazne, informirati ih o mogućnostima i pravima koje mogu ostvariti po izlasku iz zatvora, o modelima post-penalnog tretmana…

Ostale objave