Podijeli objavu

PREVENCIJA

Prevencija ovisnosti općenito znači stvarati uvjete i poduzimati aktivnosti s ciljem sprečavanja pojave ovisničkih ponašanja i bolesti ovisnosti. S obzirom na širok raspon sadržaja koji se pod tim podrazumijevaju, prevenciju dijelimo na univerzalnu, indiciranu i selektivnu. Razlika između univerzalne-selektivne-indicirane prevencije je prisutnost pokazatelja koji se primjenjuju za pripisivanje rizika. Univerzalna prevencija odnosi se na opću populaciju i podrazumijeva nizak stupanj rizika. Selektivna prevencija odnosi se na pojedince i grupe kod kojih su prisutni socijalni i demografski pokazatelji većeg rizika kao npr: marginalizirane etničke manjine, stupanj siromaštva i socijalne isključenosti, mladi prijestupnici, rizične obitelji… Indicirana prevencija odnosi se na pojedince kod kojih su već prisutni određeni simptomi ili je prisutna dijagnoza u smislu poteškoća ili poremećaja u ponašanju, učenju, socijalizaciji ili sl. kao npr. poremećaj pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADD/ADHD), koji visoko korelira s kasnijom pojavom ovisnosti

PREVENTIVNI PROGRAMI

Univerzalni preventivni programi trebali bi, u načelu, biti usmjereni prema sljedećem:

  •   implementirati preventivne programe u obrazovni sustav počevši od najranije–vrtićke dobi do studentske populacije
  •    osigurati permanentnu edukaciju djelatnika obrazovnog sustava i stručnih suradnika
  •    sustavno i trajno raditi na razvijanju kompetentnog roditeljstva, uspostavi suradnje s roditeljima, edukaciji roditelja te pružanju stručne podrške u odgoju
  •    osiguravati širok raspon različitih i dostupnih zabavno-edukativno-rekreativnih sadržaja za djecu i mlade
  •    osigurati podršku različitim inicijativama mladih i programima za mlade u zajednici

 

Prevencija ovisnosti čini bitan dio našeg posla. Sustavno radimo na procjeni potreba i situacije u zajednici te informiranju javnosti o trendovima i promjenama koje se događaju na ovom području. Suradnjom s medijima, javnim djelovanjem kroz održavanje javnih tribina i predavanja nastojimo aktualizirati važnost kontinuiranog ulaganja i rada na razvoju i implementaciji kvalitetnih preventivnih programa u zajednicu. Također, organiziramo edukativne i kreativne radionice za djecu i mlade gdje uz stručno vodstvo razvijaju maštu i kreativnost te na koristan i zanimljiv način provode svoje slobodno vrijeme, sudjelujemo u edukativno-informativnim emisijama, izdajemo promotivne i edukativne materijale, svake godine na prigodan način na različitim lokacijama unutar naše Županije obilježavamo i Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti kao i Mjesec borbe protiv ovisnosti (predavanja, javne tribine, podjela letaka i sl.) Štandovi udruge su uvijek dobro posjećeni, gdje zainteresiranima dijelimo edukativne materijale o prevenciji narkomanije, alkoholizma, doping sredstava u sportu i drugih vrsta ovisnosti.

Ako vam je potrebna individualna pomoć, savjet ili preporuka, obratite nam se za pomoć u našem Savjetovalištu. Pružit ćemo vam potrebnu pomoć ili vas uputiti na adrese na kojima ćete dobiti ciljanu uslugu

Ostale objave

NOVOSTI

Važnost uloge oca

Danas je Dan očeva, ali to je uloga koja se živi svaki dan. Velika većina odraslih sigurno će se složiti kako im je stupanj povezanosti