Razvijamo poduzetničke vještine kod djece i mladih – projekt “Rastimo stvarajući”

Podijeli objavu

Projektom ‘Rastimo stvarajući’ potičemo razvoj poduzetničkih vještina u djece i mladih.

Projekt  je osmišljen na način da povećava mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Radi se o radionicama koje potiču razvoj kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života u djece i mladih.

Projekt se provodi u partnerstvu s Osnovnom školom Mertojak i Gradskim kotarom Mertojak u čijem prostoru se provode sociopedagoške radionice poticanja poduzetničkih vještina za dvije dobne skupine djece te u partnerstvu s Obrtno tehničkom školom, Udrugom veterana hrvatske ratne mornarice i u suradnji s Odredom pomoraca izviđača Spinut u čijim se prostorijama održavaju kreativne i dramske radionice poticanja poduzetničkih vještina. Osim ustupanja prostora mladima, Odred izviđača pomoraca Spinut sudjelovao je u organizaciji i provedbi izleta  s djecom na Marjanu (Bene)  i mladima na Kozjaku (Malačka) također s ciljem razvoja poduzetničkih vještina u interakciji  s prirodom.

Program je kreiran prema standardima učinkovitih preventivnih programa i temeljen na rezultatima brojnih istraživanja i to na način da se kroz strukturirano i organizirano slobodno vrijeme korisnika provodi informiranje i edukacija o poduzetništvu kao vještini koja osnažuju zaštitne faktore, a umanjuju rizične faktore.

Svaka radionica prilagođena je dobi pojedine grupe polaznika i strukturirana na način da se prvo daje uvod u temu kroz pričanje priče ili sociopedagošku igru, čime se djecu i mlade potiče da raspravljaju o zadanoj temi te nakon toga prenose iskustvo u nekoj od kreativnih i dramskih radionica.

Na radionicama se obrađuju teme iz područja poduzetništva i općih društvenih vrijednosti, zatim teme s kojima se djeca i mladi susreću u školskom okruženju te teme poželjnih i nepoželjnih društvenih ponašanja. Informiranjem, edukacijom i unaprijed osmišljenim analizama i diskusijama doprinosimo promjeni stavova i usvajanju vještina i vrlina koje krase poduzetno dijete ili mladu osobu.

Djeca i mladi više su u mogućnosti razviti pozitivnu sliku o sebi ako uživaju u učenju, smatraju da ih njihove aktivnosti stimuliraju i obogaćuju, ako usvajaju pozitivne vrijednosti i razvijaju svoje socijalne kompetentnosti. Osviješteni kreativni potencijali i time pozitivna slika o sebi samom jedan je od važnijih temelja za skladan psihosocijalni razvoj i samim tim preduvjet je da bi se dijete osjećalo zadovoljno i kompetentno, moglo prirodno razvijati svoje urođene potencijale te jednog dana doseći razinu osobne izvrsnosti.

Sve navedeno je u konačnici usmjereno jačanju zaštitnih i smanjenju rizičnih faktora za nastanak problema u životima djece i mladih i to na individualnoj, socijalnoj i obiteljskoj razini što doprinosi ostvarenju više ciljeva iz natječajnog područja  Unapređenje kvalitete života djece i mladih putem aktivnosti koje unapređenju životne vještina djece i mladih, potiču kreativnost, stvaralaštvo i razvijaju poduzetničke vještine.

Nadalje, tijekom lipnja je održana jedna izložba radova djece u OŠ Mertojak nastalih na zadane teme tijekom radionica te još jedna koja se planira održati u Obrtno tehničkoj školi, 16. lipnja  i Gradskoj knjižnici Marko Marulić 15. srpnja vezano za radove učenika Obrtno tehničke škole.

Konačno, na kraju će se održati i okrugli stol u GKMM, 13. lipnja 2022. godine na kojem će se prikazati rezultati te raspraviti kolika je važnost izvanškolskih aktivnosti djece i mladih u sklopu organiziranog slobodnog vremena.

Ovom prilikom pozivamo zainteresiranu javnost da se priključi navedenim aktivnostima te na taj način podrži rad stručnih službi škola, djece i mladih te članova njihovih obitelji. Udruga ANST 1700 u tom smislu će nastaviti s apliciranjem na natječaje nadležnih ministarstava kako bi, u sklopu svoje specifične djelatnosti vezano za socijalno  poduzetništvo osigurala usluge od posebnog interesa za djecu i mlade u gradu Splitu.

Projekt financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ostale objave