PROJEKT “RASTIMO STVARAJUĆI” 2021./2022.

Podijeli objavu

Udruga ANST 1700 s projektom “Rastimo stvarajući” nastoji potaknuti razvoj poduzetničkih vještina u djece i mladih

Projekt je osmišljen na način da povećava mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Radi se o radionicama koje potiču razvoj kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života u djece i mladih. Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Projekt kombinira sociopedagoški, kreativni likovni i dramski rad s djecom i mladima koji uključuje školu, područje obitelji i lokalnu zajednicu. Način rada je prosocijalan i edukativan te obuhvaća: vježbe i zadatke s djecom i mladima razvijajući radne navike i navike učenja kroz igru, izazovne zadatke koji potiču kreativno i poduzetničko razmišljanje te utječu na sustav vrijednosti bez napora i otpora djece i mladih.

Sve s ciljem podizanja razine znanja i svijesti djece i mladih o kreativnom korištenju slobodnog vremena. Projekt usmjerava krajnje korisnike na aktivno mijenjanje stavova i usvajanje zdravih stilova života te podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja.
.

Partneri na projektu su:

  1. Obrtno tehnička škola
  2. Osnovna škola Mertojak Split
  3. Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice
  4. VITA-ANST 
  5. Gradski kotar Mertojak.

Suradnici na projektu su:

  1. Odred izviđača pomoraca Spinut Split

.

Aktivnosti na projektu

Najzastupljenije aktivnosti projekta predstavljaju: socio-pedagoške radionice, kreativno likovne radionice, dramske radionice i vježbe, organizirane izložbe radova sudionika, dakle aktivnosti kojima se potiče neposredni razvoj kompetencija djece i mladih koje će doprinijeti kvalitetnijem životu djece i mladih.

Korisnici razvijaju naviku konstruktivnog, racionalnog i kreativnog provođenja slobodnog vremena, ne samo u školi, obiteljskom domu već i izvan njega. Ostale aktivnosti se odnose na pripremne radnje: suradnju s školama i drugim dionicima, identifikaciju i formiranje korisničkih skupina, određivanje uloga i plana rada; promidžbene aktivnosti, evaluaciju i superviziju te završne radnje.

Sve navedeno je u konačnici usmjereno jačanju zaštitnih i smanjenju rizičnih faktora za nastanak problema u životima djece i mladih i to na individualnoj, socijalnoj i obiteljskoj razini što doprinosi ostvarenju više ciljeva iz natječajnog područja Unapređenje kvalitete života djece i mladih putem aktivnosti koje unapređenju životne vještina djece i mladih, potiču kreativnost, stvaralaštvo i razvijaju poduzetničke vještine.

Vijest iz medija o našem projektu “Rastimo stvarajući” dostupna je na POVEZNICI.

Ostale objave

Godišnji izvještaji

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE ZA 2023.

Godina 2023. za udrugu ANST 1700 jedna je od najuspješnijih u 20 godina dugoj povijesti. Tijekom godine realizirali smo niz uspješnih projekata s ciljem prevencije