PROJEKT “RASTIMO STVARAJUĆI” 2021./2022.

Podijeli objavu

Udruga ANST 1700 s projektom “Rastimo stvarajući” nastoji potaknuti razvoj poduzetničkih vještina u djece i mladih

Projekt je osmišljen na način da povećava mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Radi se o radionicama koje potiču razvoj kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života u djece i mladih. Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Projekt kombinira sociopedagoški, kreativni likovni i dramski rad s djecom i mladima koji uključuje školu, područje obitelji i lokalnu zajednicu. Način rada je prosocijalan i edukativan te obuhvaća: vježbe i zadatke s djecom i mladima razvijajući radne navike i navike učenja kroz igru, izazovne zadatke koji potiču kreativno i poduzetničko razmišljanje te utječu na sustav vrijednosti bez napora i otpora djece i mladih.

Sve s ciljem podizanja razine znanja i svijesti djece i mladih o kreativnom korištenju slobodnog vremena. Projekt usmjerava krajnje korisnike na aktivno mijenjanje stavova i usvajanje zdravih stilova života te podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja.
.

Partneri na projektu su:

  1. Obrtno tehnička škola
  2. Osnovna škola Mertojak Split
  3. Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice
  4. VITA-ANST 
  5. Gradski kotar Mertojak.

Suradnici na projektu su:

  1. Odred izviđača pomoraca Spinut Split

.

Aktivnosti na projektu

Najzastupljenije aktivnosti projekta predstavljaju: socio-pedagoške radionice, kreativno likovne radionice, dramske radionice i vježbe, organizirane izložbe radova sudionika, dakle aktivnosti kojima se potiče neposredni razvoj kompetencija djece i mladih koje će doprinijeti kvalitetnijem životu djece i mladih.

Korisnici razvijaju naviku konstruktivnog, racionalnog i kreativnog provođenja slobodnog vremena, ne samo u školi, obiteljskom domu već i izvan njega. Ostale aktivnosti se odnose na pripremne radnje: suradnju s školama i drugim dionicima, identifikaciju i formiranje korisničkih skupina, određivanje uloga i plana rada; promidžbene aktivnosti, evaluaciju i superviziju te završne radnje.

Sve navedeno je u konačnici usmjereno jačanju zaštitnih i smanjenju rizičnih faktora za nastanak problema u životima djece i mladih i to na individualnoj, socijalnoj i obiteljskoj razini što doprinosi ostvarenju više ciljeva iz natječajnog područja Unapređenje kvalitete života djece i mladih putem aktivnosti koje unapređenju životne vještina djece i mladih, potiču kreativnost, stvaralaštvo i razvijaju poduzetničke vještine.

Vijest iz medija o našem projektu “Rastimo stvarajući” dostupna je na POVEZNICI.

Ostale objave

NOVOSTI

Važnost uloge oca

Danas je Dan očeva, ali to je uloga koja se živi svaki dan. Velika većina odraslih sigurno će se složiti kako im je stupanj povezanosti