PROJEKT “ISKORAK III”

iskorak

Podijeli objavu

iskorak

Usprkos ograničenjima uspješno nastavljamo provoditi 3 godišnji program ISKORAK III koji je usmjeren unaprjeđivanju skrbi u zajednici za osobe liječene od ovisnosti.

Liječeni ovisnici, bivši zatvorenici  i pružanje potpore njihovim obiteljima, koje novim inovativnim uslugama motiviramo na uključivanje u projekt čime doprinosimo uspješnoj resocijalizaciji naših korisnika.

Aktivnosti prijavljenog programa ISKORAK III dizajnirane su na način da nude korisnicima mogućnosti uključivanja u društvene i radne procese, rad na unaprjeđenju komunikacijskih i socijalnih vještina, specifičnu edukaciju potrebnu na tržištu rada te motiviranje i informiranje o mogućnostima koje im se nude uključivanjem u Projekt resocijalizacije.

Program nadalje uključuje psihosocijalnu podršku korisnicima kroz individualno savjetovanje, grupni rad i radno-okupacijsku terapiju u kreativnim radionicama udruge, udruge partnera i zadruge, što doprinosi povećanju motivacije za aktivni angažman u radu udruge i zadruge, poboljšanju općeg psihosocijalnog statusa korisnika, održanju apstinencije i poboljšanju obiteljskih odnosa.

Ovim smo programom u posljednjih 12 mjeseci uspjeli 21 osobu informirati o mogućnostima, pravima i obvezama iz Projekta resocijalizacije; 17 korisnika smo uključili u individualno i grupno savjetovanje; 11 osoba u radno-okupacijske aktivnosti (likovne, keramičke, šivaće i radionice za izradu okvira); održali 2 interaktivna predavanja kroz trening komunikacijskih vještina, 4 osobe educirali u osnovnoj informatičkoj edukaciji; 4 osobe su se uključile u radnu praksu. 5 osoba je u udruzi i zadruzi odradilo rad za opće dobro te je socijalno osnaženo na putu svoje socijalne (re)integracije.

Projekt ISKORAK III je financiran od MINISTARSTVA ZDRAVLJA.

Ostale objave