Dalmacija Danas prenosi zaključke koje smo donijeli nakon održanog okruglog stola na temu “Izazovi i nove inicijative u radu sa zatvorenicima u resocijalizaciji”

Podijeli objavu

Dalmacija Danas prenosi zaključke koje smo donijeli nakon održanog okruglog stola na temu „???????????????????????????? ???? ???????????????? ???????????????????????????????????????????? ???? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????”

Uočeno je da je potrebno:

-više dugotrajnijih programa (aktivnosti koje se provode tijekom 3 godine) koji bi se provodili u zatvorima i to osobito projekata/programa postpenalnog prihvata koji bi se provodili tijekom izvršenja kazne zatvora

– više raditi sa zatvorenicima tijekom izdržavanja kazne zatvora kako bi iz prve ruke bili informirani o dostupnim uslugama i kako bi se po otpustu više uključivali u postpenalne programe putem kojih bi se mogli postići terapijski ciljevi

-osigurati stabilnost postojećih stambenih zajednica i osigurati uvjete za otvaranje novih, što trenutno nije moguće bilo radi financija ili nepripremljenosti zatvorenika za postpenalni prihvat i stambeno zbrinjavanje

– stručno razmotriti pitanje tolerancije i supstitucijske terapije koja utječe na rad sa zatvorenicima u zatvorima i njihovo zapošljavanje te omogućiti edukacije drugim stručnjacima kako bi bolje znali što im je činiti

*Projekt financira Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, a provodi se u Zatvoru u Splitu u partnerstvu s Grad Split, Liga Prevencija Spliti socijalnom zadrugom VITA-ANST (Vitin Market).

Više informacija na linku: Izazovi i nove inicijative u radu sa zatvorenicima ovisnicima u resocijalizaciji – DALMACIJA DANAS

Ostale objave

NOVOSTI

IZLET NA BRDO LENIK IZNAD ROGOZNICE

U subotu, 18. svibnja, u okviru provedbe projekta ”Kreativni pomak – avantura promjene” u ranim jutarnjim satima sa štićenicima Centra za pružanje usluga u zajednici