hp-slider2

Podijeli objavu

Sadržaja za lječene ovisnike na području naše županije, znatno otežava postizanje apstinencije i uspješnu reintegraciju bivših ovisnika u društvo, samoorganizirali smo se i tako je nastao naš rad

Ostale objave