hp-slider2

Podijeli objavu

Sadržaja za lječene ovisnike na području naše županije, znatno otežava postizanje apstinencije i uspješnu reintegraciju bivših ovisnika u društvo, samoorganizirali smo se i tako je nastao naš rad

Ostale objave

Godišnji izvještaji

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE ZA 2023.

Godina 2023. za udrugu ANST 1700 jedna je od najuspješnijih u 20 godina dugoj povijesti. Tijekom godine realizirali smo niz uspješnih projekata s ciljem prevencije