ANST 1700

Nastali smo kao odgovor skupine liječenih ovisnika na potrebe u području liječenja i resocijalizacije liječenih ovisnika.Uvidjevši kako nedostatak resocijalizacijskih programa