PROJEKT ISKORAK III – GRUPE PODRŠKE

PROJEKT ISKORAK III – GRUPE PODRŠKE

NOVOSTI, PROJEKTI
Grupa će podrške djelovati kao siguran, otvoren i povjerljiv prostor za razmjenu iskustava, osvještavanje, osobni razvoj i transformaciju. Prilika je ovo za unutarnje putovanje i dijalog o osobnim granicama i potrebama, ovisnostima, odnosima, komunikaciji, duhovnosti te emocijama kao što su ljubav, bijes, suosjećanje, ljutnja, sram ili tuga. Grupa je namijenjena za sve osobe koje se unutar društvenog ili obiteljskog sistema osjećaju marginalizirano, odbačeno ili nepodržano ili su doživjeli neki oblik nasilja, diskriminacije itd. Ovo je prilika da u sigurnom prostoru i uz zajedničku podršku te dijeljeno osobno iskustvo (koliko god je to moguće) sagledamo neke skrivene ili odbačene dijelove sebe, zabrinutosti ili izazove s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Grupe podrške su besplatne za sve sudionike i održavaju se u sklopu provedbe projekta ISKORAK III,  financiran od MINISTARSTVA ZDRAVLJA.  
Pročitaj više
PROJEKT ISKORAK III – BESPLATNE RADIONICE KROJENJA I ŠIVANJA

PROJEKT ISKORAK III – BESPLATNE RADIONICE KROJENJA I ŠIVANJA

NOVOSTI, PROJEKTI
Besplatne radionice kreativnog krojenja i šivanja osmišljene su kao radno-okupacijska terapija koja se održava u prostorima udruge za vrijeme provedbe projekta. Sudjelovanje u aktivnosti doprinosi stjecanju novih znanja i vještina te posljedično povećanju svijesti o vlastitim sposobnostima i samopouzdanja. Radionica se provodi kroz: izradu nacrta, izradu aplikacija, rad prema kroju, izradu jednostavnih predmeta od tekstila (pernice, maske, torbe-cekeri, suknje, pregače, nadstolnjaci, jastučnice i sl...). Projekt ISKORAK III Aktivnosti prijavljenog programa ISKORAK III dizajnirane su na način da nude korisnicima mogućnosti uključivanja u društvene i radne procese, rad na unaprjeđenju komunikacijskih i socijalnih vještina, specifičnu edukaciju potrebnu na tržištu rada te motiviranje i informiranje o mogućnostima koje im se nude uključivanjem u Projekt resocijalizacije. Program nadalje uključuje psihosocijalnu podršku korisnicima kroz individualno savjetovanje, grupni rad i radno-okupacijsku terapiju u kreativnim radionicama…
Pročitaj više
PROJEKT “RASTIMO STVARAJUĆI”

PROJEKT “RASTIMO STVARAJUĆI”

NOVOSTI, PROJEKTI
Udruga ANST 1700 s projektom "Rastimo stvarajući" nastoji potaknuti razvoj poduzetničkih vještina u djece i mladih Projekt je osmišljen na način da povećava mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Radi se o radionicama koje potiču razvoj kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života u djece i mladih. Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt kombinira sociopedagoški, kreativni likovni i dramski rad s djecom i mladima koji uključuje školu, područje obitelji i lokalnu zajednicu. Način rada je prosocijalan i edukativan te obuhvaća: vježbe i zadatke s djecom i mladima razvijajući radne navike i navike učenja kroz igru, izazovne zadatke koji potiču kreativno i poduzetničko razmišljanje…
Pročitaj više
PROJEKT “PITANJE KULTURE”

PROJEKT “PITANJE KULTURE”

NOVOSTI, PROJEKTI
Udruga ANST 1700 je suradnji sa Zatvorskim sustavom i probacijom provela projekt “Pitanje kulture”. Projekt je proveden putem aktivnosti koje su bile usmjerene na osmišljavanje i popunjavanje aktivnosti slobodnog vremena zatvorenika, čime se doprinijelo raznolikosti kulturnog sadržaja radi jačanja psihosocijalnog stanja osoba kroz radno-okupacijsku terapiju a sve u svrhu potpunije rehabilitacije i resocijalizacije zatvorenika. Zbog pandemije uzrokovane COVID-19 i nemogućnosti da se aktivnosti provedu u kaznenim tijelima (Zatvor Split i Šibenik kreativne radionice za djecu i roditelje, radionice likovnog i plastičnog oblikovanja te uređenja prostorija za posjete djece i obitelji zatvorenika – izrada murala), prilagodili smo aktivnosti uvjetima rada za vrijeme pandemije. Tako smo umjesto planiranih kreativnih radionica za djecu i roditelje osmislili, printali i distribuirali bojanke za djecu (prilagođena nižem i višem uzrastu) koja djecu uvodi u svijet boja…
Pročitaj više
PROJEKT “ISKORAK III”

PROJEKT “ISKORAK III”

NOVOSTI, PROJEKTI
Usprkos ograničenjima uspješno nastavljamo provoditi 3 godišnji program ISKORAK III koji je usmjeren unaprjeđivanju skrbi u zajednici za osobe liječene od ovisnosti. Liječeni ovisnici, bivši zatvorenici  i pružanje potpore njihovim obiteljima, koje novim inovativnim uslugama motiviramo na uključivanje u projekt čime doprinosimo uspješnoj resocijalizaciji naših korisnika. Aktivnosti prijavljenog programa ISKORAK III dizajnirane su na način da nude korisnicima mogućnosti uključivanja u društvene i radne procese, rad na unaprjeđenju komunikacijskih i socijalnih vještina, specifičnu edukaciju potrebnu na tržištu rada te motiviranje i informiranje o mogućnostima koje im se nude uključivanjem u Projekt resocijalizacije. Program nadalje uključuje psihosocijalnu podršku korisnicima kroz individualno savjetovanje, grupni rad i radno-okupacijsku terapiju u kreativnim radionicama udruge, udruge partnera i zadruge, što doprinosi povećanju motivacije za aktivni angažman u radu udruge i zadruge, poboljšanju općeg psihosocijalnog statusa…
Pročitaj više
Projekt “PITANJE KULTURE“

Projekt “PITANJE KULTURE“

NOVOSTI, PROJEKTI
Projekt Pitanje kulture započeo je u 11. mjesecu 2019.  u partnerstvu s Koalicijom udruga mladih. Projekt je usmjeren  osmišljavanju i popunjavanju aktivnosti slobodnog vremena zatvorenika, te se provodi u Zatvoru u Splitu i Zatvoru u Šibeniku. Opći cilj projekta doprinosi raznolikosti kulturnog programa i kvalitetnije ispunjavanje slobodnog vremena zatvorenika radi jačanja psihosocijalnog stanja kroz radno-okupacionu terapiju u svrhu rehabilitacije i resocijalizacije. Jednako tako doprinosi povećanju kvalitete života. Kroz projekt su za korisnike osmišljene različite aktivnosti: - radionice likovnog oblikovanja - radionice plastičnog oblikovanja - koncert - izložba radova korisnika u Splitu i Šibeniku. Aktivnosti prijavljenog projekta dizajnirane su na način da korisnicima nude: - uključivanje u različite kreativne radionice usmjerene konstruktivnom korištenju slobodnog vremena, - pojačan rad na motivaciji osoba za vrijeme boravka u zatvorskom sustavu - informiranja o mogućnostima…
Pročitaj više
“ISKORAK III.”

“ISKORAK III.”

NOVOSTI, PROJEKTI
Projekt "ISKORAK III." nastavak je programa kojeg udruga kontinuirano provodi već dugi niz godina, te svake godine prilagođava i poboljšava program kako bi adekvatno odgovorila na potrebu resocijalizacije liječenih ovisnika u smislu osposobljavanja za tržište rada. Projekt se provodi u partnerstvu s socijalnom zadrugom VITA-ANST i Ligom za prevenciju ovisnosti Split, a financiran je od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH. Kroz projekt se provode usluge informiranja, savjetovanja, osnaživanja,psihosocijalna podrška, radna terapija, edukacija i uključivanje u radne procese u cilju socijalne reintegracije liječenih ovisnika.
Pročitaj više